Thi trực tuyến tìm hiểu về đạo đức và lối sống Hồ Chí Minh

Đỗ Thị Huế
Một cuộc thi trực tuyến nhằm nâng cao hiểu biết về đạo đức và lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức từ ngày 21/5 đến 10/8/2013 dành riêng cho giới trẻ.

Đây là cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2013) và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018. 

Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức nhằm giúp giới trẻ trong nước và nước ngoài nâng cao hiểu biết về đạo đức và lối sống của vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc trong thế kỷ 20, vốn vẫn giữ nguyên giá trị trong bối cảnh xã hội hôm nay. 

Diễn ra từ ngày 21/5 đến 10/8/2013, cuộc thi gồm ba vòng thi trắc nghiệm (mỗi vòng gồm 30 câu hỏi) và một vòng thi tự luận (theo chủ đề do Ban tổ chức đưa ra và không quá 1.500 từ). 

Sau mỗi vòng thi, Ban tổ chức công bố kết quả những người đoạt giải và trao thưởng. Kết thúc cả bốn vòng thi, Ban tổ chức sẽ tìm ra các cá nhân và tập thể đoạt giải chung cuộc. 

Dự kiến lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10/2013 tại TP Hồ chí Minh.

===

Tham khảo thông tin về Thể lệ cuộc thi tại địa chỉ: 
http://www.moet.gov.vn/?page=6.4&view=4930

Nguồn:tiasang.com.vn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THỂ LỆ

CUỘC THI “TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

(Được ban hành kèm theo Quyết định số  1077 /QĐ-BGDĐT 

ngày 26 tháng 3 năm 2013)

 

I. Mục đích và yêu cầu:

 

1. Mục đích

– Tuyên truyền sâu rộng đến tuổi trẻ và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của thế hệ trẻ, góp phần thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị khóa XI.

– Chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2013); kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) và kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (16/10/1968 – 16/10/2013).

– Hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

 

2. Yêu cầu

– Cuộc thi thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên ở trong nước và ngoài nước tham dự.

– Triển khai sâu rộng đến các tổ chức đoàn thể, các cơ sở giáo dục và cộng đồng nhằm đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

II. Nội dung và hình thức thi:

1. Nội dung.

– Những lời dạy, chỉ bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ.

– Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Tìm hiểu những tấm gương tuổi trẻ anh hùng trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

– Những thông tin về tình hình đất nước thời gian gần đây mà tuổi trẻ nên quan tâm.

 

2. Hình thức thi: Thi trực tuyến theo dạng trả lời trắc nghiệm và tự luận.

– Phần trắc nghiệmthí sinh tham gia thi qua 03 vòng, mỗi vòng gồm 30 câu hỏi, tổng cộng có 90 câu hỏi.

– Phần tự luận: Thí sinh dự thi làm 01 bài tự luận lựa chọn theo chủ đề do Ban tổ chức đưa ra. Bài thi tự luận không quá 1.500 từ.

 

III. Thời gian, đối tượng và cách thức đăng ký dự thi

1. Thời gian:

1.1. Thời gian tổ chức cuộc thi:

– Thông báo Thể lệ Cuộc thi:  tháng 3 năm 2013, đăng tải trên trang thông tin điện tử của các đơn vị có liên quan.

 Phòng ôn thi và thi thử: được mở lúc 08g00 ngày 11/5/2013 đến 24g00 ngày 17/5/2013.

– Khai mạc Cuộc thi: 08g00 – 09g30 ngày 18/5/2013  (thứ bảy).

 

1.1.1. Thời gian thi trắc nghiệm từng vòng:

a) Vòng 1:

– Từ 09g30 ngày 18/5/2013 đến 17g00 ngày 08/6/2013.

– Công bố kết quả vòng 1 lúc 14g00 ngày 12/6/2013 (Thứ tư).

b) Vòng 2:

– Từ 09g00 ngày  15/6/2013 đến 17g00 ngày 06/7/2013.

– Công bố kết quả vòng 2 lúc 14g00 ngày 10/7/2013 (Thứ tư).

c) Vòng 3:

– Từ 09g00 ngày 13/7/2013 đến 17g00 ngày 03/8/2013.

– Công bố kết quả vòng 3 lúc 14g00 ngày 07/8/2013 (Thứ tư).

 

1.1.2. Thời gian thi tự luận:

          – Từ 09g00 ngày 13/7/2013, cùng với bắt đầu thi vòng 3, Ban Tổ chức công bố chủ đề thi tự luận để thí sinh biết và chuẩn bị.

– Từ 09g00 đến 09g30 ngày 10/8/2013 mở phòng và nhận bài thi tự luận.

– Công bố kết quả phần thi tự luận 14g00 ngày 31/8/2013 (Thứ bảy)

1.1.3. Công bố kết quả chung cuộc Cuộc thi: 14g00 ngày 28/9/2013 (Thứ bảy).

1.1.4. Tổng kết và trao giải Cuộc thi: Vào dịp cuối tháng 10/2013.

 

2. Đối tượng dự thi

          – Đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ở trong nước và ngoài nước.

– Bạn đọc của các trang báo điện tử có liên kết tổ chức cuộc thi.

 

3. Cách thức đăng ký:

– Đăng ký tạo tài khoản trực tuyến: được mở lúc 08g00 ngày 04/5/2013, Ban tổ chức sẽ mở trang điện tử của Cuộc thi để thí sinh vào đăng ký, tạo tài khoản của cá nhân đến hết thời gian thi vòng 3. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử (email) của cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

– Mỗi thí sinh tham dự chỉ cần làm đúng tối thiểu 20/30 câu mỗi vòng là đủ điều kiện thi vòng kế tiếp. Thí sinh nào không vượt qua vòng thi trắc nghiệm có thể đăng nhập trở lại để thi lại từ đầu, số lần thi lại như sau: Vòng 1 mỗi thí sinh được tham gia thi lại không quá 04 lần; vòng 2 mỗi thi sinh tham gia thi lại không quá 03 lần; vòng 3 mỗi thí sinh tham gia thi lại không quá 02 lần. Thời gian dự thi của mỗi lần tối đa 45 phút.

– Thí sinh có thể sử dụng lại các tài khoản đã đăng ký trong các Hội thi trực tuyến do Báo Tuổi trẻ đã tổ chức trước đây (Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” và “Ánh sáng thời đại”, Hội thi “Hành trình theo chân Bác”, Hội thi “Biển đảo quê hương”) để tham gia Cuộc thi này.

– Thí sinh đăng nhập vào các địa chỉ sau để đăng ký dự thi: Báo Tuổi trẻ điện tửtuoitre.vn; Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.moet.edu.vn;
Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh http://www.doanthanhnien.vn ; Báo Giáo dục và Thời đại www.gdtd.vn; Báo Mực tím điện tử www.muctim.com.vn; Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn; Nhà Văn hóa Thanh niên www.nvhtn.org.vn, Nhà Văn hóa Sinh viên www.nvhsv.org.vn.

– Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi, Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT: 04.38694984; 01237485979; e-mail: nxha@moet.edu.vn.

 

IV. Cách thức chấm điểm và xét giải

1. Cách thức chấm điểm

– Mỗi câu hỏi phần thi trắc nghiệm tương ứng 01 điểm, phần thi tự luận tối đa đạt 50 điểm.

– Thí sinh phải tham gia đầy đủ 3 vòng thi trắc nghiệm mới được tham dự phần thi tự luận.

– Thí sinh cần tham gia đủ các vòng thi trắc nghiệm và phần thi tự luận mới được xem xét trao giải chung cuộc.

– Ban tổ chức sẽ chọn 300 thí sinh có tổng số điểm cao nhất của 3 vòng thi trắc nghiệm để chấm bài tự luận.

– Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng nhau về số điểm trong phần thi trắc nghiệm, thí sinh nào có thời gian làm bài ngắn hơn sẽ được chọn.

2. Xét giải

– Giải vòng: được tính theo mỗi vòng thi của phần trắc nghiệm, lấy tổng điểm cao nhất.

– Giải chung cuộc: là kết quả của các phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận, được tính tổng điểm của 3 vòng thi trắc nghiệm và phần thi tự luận, lấy điểm cao nhất.

V. Giải thưởng:

1. Giải cá nhân:

– Giải vòng: kết thúc mỗi vòng gồm có 16 giải : 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh xếp theo điểm từ cao xuống thấp.

– Giải chung cuộc: gồm có 16 giải: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích được trao cho các thí sinh xếp theo điểm từ cao xuống thấp.

– Mỗi giải ngoài phần thưởng bằng tiền mặt, có kèm theo giấy chứng nhận của Ban Tổ chức. Giải nhất chung cuộc được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Giải tập thể: là giải dành cho các chi đoàn có nhiều thí sinh tham dự Cuộc thi. Trong trường hợp có nhiều chi đoàn có cùng số thành viên tham dự, thì tính số thí sinh đoạt giải cao để chọn.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Quang Quý

 

Một phản hồi

  1. TAI SAO TOI KO VAO DANG KI DE DU THI DUOC CUOC THI TIM HIEU VE DAO DUC VA LOI SONG HO CHI MINH?TAI SAO MOT CUOC THI LON NHU VAY MA KO DE O TRANG CHU CUA TERANG WEB?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: