BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 45/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành  từ ngày 04/11 đến – 10/11/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
I. Văn bản trung ương
1. DN bảo hiểm nhân thọ vi phạm quy định về rửa tiền bị phạt đến 100 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh hoanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP.
Theo đó, Nghị định này bổ sung 01 Mục mới vào Nghị định 98/2013/NĐ-CP về mức xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị xử  phạt tiền từ 50 – 100 triệu đồng đối với hành vi không ban hành quy trình quản lý rủi ro với giao dịch liên quan tới công nghệ mới. Bên cạnh đó, hành vi không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hướng chính trị (giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài) cũng bị phạt tới 100 triệu đồng…
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.
2. Hệ số lương cao nhất áp dụng với thuyền trưởng là 6,5
Ngày 06/11/2019, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện. Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11/2019 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 11 năm 2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn

Facebook: tuphaptamky

Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11

 VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

  1. Chính thức mở đường cho dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Ngày 01/11/2019, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực.

– Về việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật chính thức mở đường cho dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, bao gồm: Tư vấn bảo hiểm; đánh giá rủi ro bảo hiểm; tính toán bảo hiểm; giám định tổn thất; hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm… Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 44/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành  từ ngày 28/10 đến – 03/11/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn

Facebook: tuphaptamky

Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

  1. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
  2. Hướng dẫn mới về trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực từ ngày 10/12/2019.

Theo đó, Bước đầu tiên, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định gồm: Quyết định giao đất tái định cư và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là Văn phòng). Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 43/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành  từ ngày 22/10 đến – 27/10/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn

Facebook: tuphaptamky

Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

  1. Sửa đổi hồ sơ liên quan đến hoạt động kiểm dịch thủy sản nhập khẩu

Ngày 22/10/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản,   có hiệu lực từ ngày 06/12/2019. Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 42/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 14/10 đến – 20/10/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Sửa đổi quy định về nơi mở tài khoản Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá
Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 72/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2016 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lácó hiệu lực từ ngày 01/12/2019..
Theo đó, Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại Nhà nước theo quy định của pháp luật.
II. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG
1. Khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã
HĐND tỉnh Quảng Nam vừa công bố Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 15/10/2019. Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 40/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 30/9 đến – 06/10/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Trực tiếp đưa tin không trung thực về doanh nghiệp khác, phạt đến 300 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành   Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh,  có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 02 tỷ đồng. Mức phạt tiền tối đa quy định dưới đây áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức. Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2019 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 10 năm 2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Tám khoản chi phí xác định tổng mức đầu tư xây dựng
Ngày 14/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng,   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019.
Theo đó tổng mức đầu tư xây dựng được xác định dựa trên 08 khoản chi phí gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục của dự án; Chi phí thiết bị mua sắm; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án; Chi phí dự phòng.
Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư được thực hiện cùng với việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và phải tổ chức điều chỉnh khi phát sinh chi phí vượt tổng mức đầu tư. Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 38/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 16/9 đến – 22/9/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Trước 01/10 năm sau, đơn vị dự toán cấp I gửi Báo cáo quyết toán thu, chi NS
Ngày 16/9/2019, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN về việc quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán, có hiệu lực từ ngày 31/10/2019.
Theo đó, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương gửi Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý đến Kiểm toán Nhà nước trước ngày 01 tháng 10 năm sau. Bộ Tài chính gửi Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước đến Kiểm toán Nhà nước chậm nhất 14 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.
2. Giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ thô xuống còn 0%
Ngày 16/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Tiếp tục đọc

Pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên và việc thực thi các công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn

Mọi quốc gia trên thế giới đều phải giải quyết vấn đề người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo cách thức, mức độ khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội, tập quán và hệ thống pháp luật của mỗi nước, phù hợp với yêu cầu của các công ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên và các chuẩn mực quốc tế về tư pháp chưa thành niên. Với tư cách là quốc gia thành viên của 07 trong 09 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, Việt Nam có nghĩa vụ thực thi các điều khoản về nội dung của các công ước này, cũng như có nghĩa vụ báo cáo về việc thực hiện Công ước. Hoàn thiện pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật là cần thiết, thể hiện những nỗ lực thực sự của Việt Nam đối với các cam kết của mình.

1. Các công ước quốc tế có liên quan đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật
Trong 09 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người[1], có 03 công ước có liên quan đến việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật là Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước chống tra tấn và những hành động đối xử hoặc trừng phạt khác mang tính độc ác, vô nhân đạo hay hạ nhục. Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 37/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 09/9 đến – 15/9/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Từ ngày 01/11/2019, phải niêm yết giá vé vận tải đường thủy nội địa tối đa tại bến hành khách
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 34/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa,  có hiệu lực từ ngày 01/11/2019. Tiếp tục đọc