Ảnh đi dã ngoại ở Hồ Phú Ninh của chi đoàn Đại An năm 2009

This slideshow requires JavaScript.