Nỗi niềm tháng chạp

Buồn vô kể ta suốt đời từ  đó

Ôm nỗi niềm tháng chạp để rêu rao

Dù thiên hạ chẳng bao giờ tin được

Cuộc tình này như một giấc chiêm bao

(Trích Nỗi niềm tháng chạp – Nguyễn Thái Dương)

Ảnh thi đấu cờ tướng của chi đoàn Đại An ngày 26/3/2011

This slideshow requires JavaScript.