Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 05/3 đến 11/3/2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 09/2018
Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 05/3 đến 11/3/2018
Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn

Facebook: tuphaptamky

Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

 VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Chính sách hỗ trợ các huyện nghèo giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 07/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 được chia thành 03 nhóm, chính sách hỗ trợ cho từng nhóm như sau:hoa_giai_thuong_mai_3
– Nhóm 1 (56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh) áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và tại Tiểu dự án 1, 3, 4 Dự án 1 của Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016;
– Nhóm 2 (29 huyện thuộc 18 tỉnh được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo) áp dụng chính sách quy định tại Tiểu dự án 1, 3, 4 Dự án 1 của Quyết định 1722 với định mức hỗ trợ bằng 70% so với nhóm 1;
– Nhóm 3 (gồm 08 huyện xét thoát nghèo thuộc 06 tỉnh) áp dụng chính sách đặc thù tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (trừ chính sách đầu tư và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng) và Tiểu dự án 3, 4 Dự án 1 của Quyết định 1722 bằng 100 % so với nhóm 1.

 1. Tiêu chí lựa chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 06/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, có 5 tiêu chí lựa chọn người có uy tín gồm:

1- Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

2- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

3- Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc.

4- Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư.

5- Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

 1. Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4 tới.

Nghị định áp dụng đối với bảy nhóm đối tượng. Cụ thể là người lao động, người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động, người thử việc, người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh đó còn có sáu nhóm cá nhân, tổ chức khác.

Nghị định chỉ rõ, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày. Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

 

4. Bổ sung điều kiện quản lý nội dung thông tin mạng xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Theo đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.

Cụ thể, điều kiện về quản lý thông tin đối với mạng xã hội gồm: Có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội; bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email); có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Điều kiện về quản lý thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợpgồm: Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải; có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

 1. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG
 2. Quy định cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 07/3/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 826/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó:

Đối với UBND cấp huyện phân công ít nhất 02 cán bộ đầu mối, trong đó  có 01 lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND và 01 công chức Văn phòng HĐND-UBND theo dõi, giúp việc.

Đối với UBND cấp xã: Phân công 01 cán bộ đầu mối là công chức Văn phòng – Thống kê đảm nhận

Cán bộ đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính có nhiệm vụ:

 • Tham mưu ban hành Kế hoạch và hoạt động kiểm soát TTHC
 • Thực hiện đánh giá tác động TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Công bố thủ tục hành chính
 • Niêm yết công khai thủ tục hành chính
 • Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, đề nghị phương án đơn giản hóa, sáng kiến thủ tục hành chính
 • Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và công khai phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính…

 

Advertisements

Điểm mới của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017

Điểm mới của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017
Bỏ tội cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế

14 khoản chế độ và phúc lợi không tính đóng bảo hiểm xã hội

Kể từ ngày 01/01/2018 thêm nhiều khoản tính đóng BHXH bắt buộc, tuy nhiên 14 khoản chế độ và phúc lợi không tính đóng bảo hiểm xã hội

.khong dong bhxh 2018

Mức phạt khi xả thải vào môi trường nước

 Việc gây ô nhiễm môi trường đang diễn ra dưới nhiều chiêu thức tinh vi. Dưới đây là mức phạt của các hành vi vi phạm gây ô nhiễm đất, nước, không khí được quy định tại nghị định 155/2016 có hiệu lực từ 1-2-2017.Mức phạt khi xả thải vào môi trường nước

mucphatxathaionhiem-ok-01_iyua

Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 3 năm 2018

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 03/2018
Tổng hợp các văn bản quan trọng

có hiệu lực trong tháng 3 năm 2018
Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn

Facebook: tuphaptamky

Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

 VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

 1. Từ 01/3/2018, địa phương sẽ được hưởng 70% tiền phạt vi phạm giao thông

Ngày 02/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2018/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông, theo đó từ ngày 01/3/2018 , địa phương sẽ được hưởng 70% tiền phạt vi phạm giao thông, cụ thể: Tiếp tục đọc

Phải làm gì để phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em?

Bạo hành, xâm hại tình dục ở trẻ em không chỉ gây tổn thương về thể chất mà còn gây chấn động tinh thần và để lại hậu quả lâu dài về tâm lý đối với trẻ. Đã có những em không thể phục hồi được tâm lý sau khi bị xâm hại tình dục. Thế nhưng vì lòng tự tôn, sợ điều tiếng, không ít phụ huynh làm ngơ không dám tố giác

Những mảnh vỡ non nớt

Ở Việt Nam, vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục có những diễn biến mới, phức tạp. Năm 2017, số vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em được can thiệp, xử lý tuy giảm 49 vụ so với 2016 nhưng số trẻ em là nạn nhân xâm hại tình dục lại tăng 186 em. Điều này cho thấy, một trẻ em có thể bị bạo lực, xâm hại nhiều lần trong một thời gian dài hoặc một thủ phạm xâm hại tình dục nhiều em. Vậy, đâu là giải pháp để bảo vệ trẻ em trước vấn đề bạo lực, xâm hại?

Đầu năm 2018, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra triển lãm sắp đặt “Voices Out – Dáng hình thanh âm”. Đây là triển lãm ảnh và sắp đặt đầu tiên tại Việt Nam về đề tài xâm hại tình dục trẻ em. Triển lãm có sự hiện diện của gia đình nạn nhân với 10 câu chuyện được ghi lại dưới dạng video/audio chia sẻ về hành trình đòi lại công lý cho những nạn nhân nhỏ tuổi. Tại triễn lãm, người xem đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khi được nghe chính những nạn nhân chia sẻ, kể về câu chuyện của mình

Tuổi thơ của T. không có cha mẹ, một mình đi qua nỗi đau và cuối cùng trở thành trẻ bụi đời. “Tôi ở với ông bà nội. Lâu lâu ba có về, mẹ thì chưa từng về thăm. Từ 12 đến 14 tuổi, tôi bị người hàng xóm và cả ba ruột mình xâm hại. Tôi trở thành trẻ bụi đời. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ mình phải đi thật xa” – T. nói. Suốt những năm tháng học cấp II, T. không dám đi ngang nhà hàng xóm, phải vòng lên xóm trên rồi vòng ngược về trường. Hiện nay, dù đã 26 tuổi và đang theo học tại một học viện nhưng với T những ám ảnh của tuổi thơ sẽ là nỗi đau không dễ gì nguôi.

Câu chuyện của mẹ bé K. ở Cà Mau, cô bé 10 tuổi đã tự vẫn khi những lời tố cáo của mình đã bị cơ quan chức năng “bỏ ngoài tai”, để kẻ phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đã khiến người nghe không thể cầm nước mắt. “Giờ kẻ thủ ác đã bị bắt giam nhưng con tôi chết không nhắm mắt vì có không ít người đã vô tâm, quay lưng khi nghe con tôi tố cáo. Nó chỉ là đứa trẻ mới 10 tuổi làm sao nó dám dựng lên chuyện ấy. Nó gạt qua nỗi đau, nỗi sợ để tố cáo, vậy mà…” – mẹ bé K thổn thức nói.

Báo cáo của Bộ LĐ,TB-XH cho biết, tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em là một vấn nạn nhức nhối, đang diễn biến phức tạp; tình trạng trẻ em bị bạo hành trong gia đình, ở nhà trường và cộng đồng vẫn còn xảy ra với mức độ khá nghiêm trọng và là nỗi đau lớn nhất trong xã hội hiện nay. Cụ thể, trong 5 năm (2012 – 2016), cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em, với gần 10.000 nạn nhân, trong đó số vụ xâm hại tình dục chiếm tới 5.300. Số trẻ em dưới 6 tuổi bị xâm hại, chiếm đến 13,2%. Đáng chú ý, theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế Nguyễn Huy Quang, hàng năm, các cơ quan chức năng giám định khoảng 2.000 trẻ em có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Trong năm 2016 và quý I.2017, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã khám và chăm sóc cho 33 trẻ bị xâm hại tình dục, trong đó trẻ ít tuổi nhất là 4 tuổi, ngoài ra còn có 29 trẻ dưới 16 tuổi sinh con.
xam-hai-tre-em-ruby

Mỗi năm có 1.500 vụ xâm hại tình dục; 8 giờ có một bé gái bị xâm hại; Bốn bé gái thì có một bé bị xâm hại; 93% thủ phạm là người quen; 47% là họ hàng trong gia đình; 30% trẻ em bị xâm hại hai lần trở lên; Trẻ em sống cùng bố mẹ tái hôn có nguy cơ cao gấp 20 lần so với bố mẹ ruột. (Nguồn: Số liệu thống kê tại buổi triển lãm Voices Out)

Chưa được quan tâm đúng mức

Tại nhiều địa phương trên cả nước đã liên tục xảy ra các vụ xâm hại tình dục trẻ em… Nếu như trước đây trẻ bị xâm hại thường là 13 – 18 tuổi, thì nay xuất hiện nhiều vụ việc ở lứa tuổi 5 – 13 tuổi. Thông thường, khi các con ở lứa tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu nảy nở, phát triển về giới tính thì cha mẹ mới nghĩ đến việc con có thể bị xâm hại tình dục nhưng trên thực tế, các con dưới 9 tuổi cũng có thể bị xâm hại.

Đối tượng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em phần lớn là những người thân, người quen và cả người có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bao gồm cả cha đẻ, thầy cô giáo, xâm hại cả trẻ em nam… Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có một số thống kê riêng lẻ chứ chưa có bất cứ nghiên cứu, báo cáo đầy đủ nào về tình trạng xâm hại tình dục ở bé trai. Điều đáng buồn, không ít phụ huynh vẫn chưa coi đó là vấn đề cần quan tâm.

Theo TS tâm lý trẻ em Nguyễn Thị Thanh Thủy tội phạm xâm hại tình dục có thể xảy ra với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi lúc, mọi nơi, ở cả những vùng hẻo lánh, vùng sâu vùng xa. Không chỉ xâm hại một người mà nhiều người cùng một lúc. Trong khi đó, nhiều cha mẹ còn mù mờ và coi nhẹ việc nhận định nguy cơ đối với con. Ngoài ra, văn hóa người Việt coi trọng trinh tiết với phái nữ nên thường cho rằng bị xâm hại tình dục ảnh hưởng nặng nề với các bé gái nên thay vì tố giác tội phạm thì không ít phụ huynh chọn giải pháp im lặng. Đây chính là lý do có những đối tượng dù đã bị gia đình phát hiện vẫn thản nhiên có cơ hội xâm phạm bé gái khác.

Tiếp tục đọc

26 quyền của trẻ em

26 quyền của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em 2016 mà người lớn cần biết.

Ngoài quyền được chăm sóc, trẻ em còn có quyền được tham gia ý kiến, hội họp, sở hữu tài sản, tự do tín ngưỡng

Nguồn:https://vnexpress.net

15 hành vi cấm đối xử với trẻ em

Có những điều người lớn cho rằng có quyền cư xử với trẻ song thực ra là vi phạm Luật Trẻ em 2016.

Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 12/02 đến 25/02/2018

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những văn bản pháp luật quan trọng được ban hành tư ngày 12/02/2018 đến 25/02/2018.

I.VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

 1. Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thanh toán

Ngày 12/02/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 32/2016/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo Thông tư mới, trước ngày 01/03/2019, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải phối hợp với khách hàng là hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoàn thành việc thực hiện ký lại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán để chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán của pháp nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản nếu khách có yêu cầu (Trước đây, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu phải thực hiện việc chuyển đổi trước ngày 01/03/2018).

Trước ngày 01/06/2018, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thông báo cho khách hàng biết về việc thực hiện chuyển đổi hình thức tài khoản thanh toán; thay vì trước ngày 01/06/2017 như quy định cũ.

Đáng chú ý, Thông tư này đã không còn yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đóng tài khoản đối với những tài khoản thanh toán của khách hàng là hộ gia đình tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân chưa hoàn thành việc chuyển đổi.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

2.Sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

Đây là nội dung nằm trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 13/02/2018 tại Quyết định 217/QĐ-TTg.

Quyết định số 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Cụ thể, Chính phủ sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định. Kiên quyết thu hồi diện tích nhà, đất sử dụng cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định và trụ sở cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới…

Bên cạnh đó, Chính phủ quán triệt hạn chế mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền; không sử vốn vay để mua xe ô tô công; phấn đấu đến năm 2020, giảm khoảng 30 – 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A… Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài có nội dụng trùng lặp hoặc thiếu tính khả thi…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 1. VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
 2. UBND tỉnh Quảng Nam công bố văn bản hết hiệu lực

Ngày 12/02/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 679/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017, theo đó trong năm 2017 có 42 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; 07 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần. 03 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực trước 01/01/2017.

Mời các bạn đoàn viên tham gia dự thi tìm hiểu pháp luật đợt 1/2015

Vào ĐÂY để đăng ký thi và có cơ hội nhận 6 triệu đồng

phapluatructuyen