Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 03/11 đến – 09/12/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn giới thiệu các văn bản ban hành từ ngày 3/12 đến ngày 9/12/2018 như: Trái phiếu doanh nghiệp, các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng, Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025, phân cấp quản lý nhà nước về tôn giáo…

  1. Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày 4/12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước có mệnh giá là 100.000 đồng hoặc là bội số của 100.000 đồng. Nếu phát hành ra thị trường quốc tế, mệnh giá được thực hiện theo quy định của thị trường phát hành.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử; Doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành theo quy định tại thị trường phát hành. Tiếp tục đọc

Advertisements

Tổng hợp văn bản có hiệu lực trong tháng 12/2018

Trangtinphapluat.com biên soạn, tổng hợp giới thiệu tới bạn đọc những văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 12/2018 như: Hướng dẫn bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí,  điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ…

1. Thời hạn  thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đối với học sinh, sinh viên

Ngày 17/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018, theo đó Thời hạn  thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đối với học sinh, sinh viên quy định như sau:

+ Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

– Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;

– Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

+ Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:

Đối tượng được nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế
Đối tượng được nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế

– Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng; Tiếp tục đọc

Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 26/11 đến – 2/12/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn giới thiệu các văn bản pháp luật được ban hành từ ngày 26/11 đến 02/12/2018 như quy định về hoạt động nạo vét vùng cảng biển, sửa đổi quy định về thi tuyển công chức, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ… 

  1. Nạo vét trong vùng nước cảng biển phải đánh giá tác động môi trường

Ngày 28/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa với nhiều thông tin đáng chú ý.

– Theo đó, các dự án nạo vét cơ bản trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa phải được đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

– Các dự án, công trình nạo vét duy tu với khối lượng thực hiện hàng năm có tính quy luật, việc đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện theo từng năm hoặc theo chu kỳ đến 05 năm.

– Các tài nguyên, khoáng sản thu được trong quá trình nạo vét được thu hồi theo quy định của pháp luật về tài nguyên, khoáng sản.

Nghị định số 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.
Nghị định số 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Tiếp tục đọc

Từ 01/01/2019: 7 dịch vụ y tế về HIV/AIDS được bảo hiểm y tế chi trả

 (https://trangtinphapluat.comTư vấn pháp luật) Từ 1/1/2019, người bệnh nhiễm HIV khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được chi trả rất nhiều các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS.

bao hiem y te chi tra dich vu lien quan den HIV -trangtinphapluat

Mức đóng BHXH bắt buộc với người lao động từ 1/1/2019

(https://trangtinphapluat.comTư vấn pháp luật) Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của người lao động (NLĐ) sẽ có sự thay đổi từ ngày 1/1/2019.

muc dong bao hiem xa hoi bat buo -trangtinphapluat

Từ 1/12/2018, người tham gia BHYT sẽ có thêm quyền lợi

(https://trangtinphapluat.comTư vấn pháp luật) Từ ngày 1/12/2018, người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi trong quá trình khám chữa bệnh (KCB).

quyen loi khi tham gia bao hiem y te - trangtinphapluat

Một số góp ý về việc sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại Kỳ họp lần thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006, đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc xây dựng chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên Việt Nam. Qua hơn 10 năm thực hiện, Luật đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội trong việc chăm lo, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển; xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp, việc làm, có tính kỷ luật cao; tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn mà Luật Thanh niên năm 2005 mang lại thì Luật này cũng đã bộc lộ những hạn chế rõ rệt, chưa tạo được tác động thực sự đối với đời sống xã hội và sự phát triển của đại bộ phận thanh niên, chưa có những đột phá cần thiết về chính sách để hình thành đội ngũ thanh niên có tài năng, được bố trí sử dụng đúng năng lực, tạo động lực cho thế hệ trẻ học tập và phấn đấu. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thanh niên sẽ trở thành lực lượng lao động ngày càng có tính chất quyết định đến việc định hình một cơ cấu kinh tế mới, thực hiện thành công công cuộc đổi mới mà Đảng đã đề ra. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải sửa đổi kịp thời các chính sách, quy định đối với thanh niên. Trong đó, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 là rất cần thiết. Tiếp tục đọc

Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 19/11 đến – 25/11/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn giới thiệu tới bạn đọc các văn bản pháp luật được thông qua, ban hành từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018 như: 9 văn bản luật vừa được Quốc hội thông qua, quy định về thành lập, giải thể cơ quan hành chính, quy chế quản lý cán bộ, công chức…

1. Luật Phòng chống, tham nhũng năm 2018

Sáng 20/11/2018, với 93,2% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV gồm gồm 10 chương, 96 điều.

Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) quy định quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

2. Luật Công an nhân dân năm 2018

Sáng 20/11/2018, với 85,77% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Công an Nhân dân (sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Tiếp tục đọc

Video tuyên truyền luật an toàn giao thông cho học sinh

Trangtinphapluat.com giới thiệu video ngắn tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ cho trẻ em, học sinh…

XEM THÊM VIDEO TẠI ĐÂY

Uống bao nhiêu cốc bia sẽ không bị phạt khi đi xe máy?

Pháp luật Việt Nam cấm triệt để hành vi lái ôtô sau khi đã uống bia/rượu; còn đối với việc lái xe máy, môtô lại có giới hạn cụ thể mà người tham gia giao thông sẽ không bị xử phạt (nồng độ cồn dưới 50mg/100ml máu hoặc dưới 0,25mg/1L khí thở).

uong bia khong lai xe -trangtinphapluat