Đi làm ngày nghỉ, hưởng lương ra sao?

Từ vụ y sĩ nghỉ việc để khởi kiện trạm y tế xã vì phải làm hết hơi mà chỉ được trả 3,6 triệu đồng/tháng, luật quy định chế độ phụ cấp đặc thù và mức chi trả cho ngày nghỉ đối với người lao động tại trạm y tế xã, phường, thị trấn… như sau.
chitrangaynghicoluongdilamngaynghitramytexa-trangtinphapluat

Advertisements

Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 12/11 đến – 18/11/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn giới thiệu tới bạn đọc các văn bản pháp luật quan trọng được ban hành từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018  như: Về điều kiện cơ sở khám chữa bệnh; về bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm; về chế độ họp trong cơ quan hành chính nhà nước; về giải thể Phòng y tế cấp huyện

  1. Điều kiện chung cấp giấy phép hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh

          Ngày 12/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Điều kiện chung cấp giấy phép hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh
Điều kiện chung cấp giấy phép hoạt động các cơ sở khám, chữa bệnh

          Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó, bổ sung quy định điều kiện chung để cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tiếp tục đọc

Nghị định 153/2018: Lương hưu của lao động nữ được điều chỉnh thêm bao nhiêu?

(https://trangtinphapluat.comTư vấn pháp luật) Theo Nghị định 153/2018 có hiệu lực từ ngày 24-12-2018, lao động nữ nghỉ hưu từ 2018-2021 được hỗ trợ thêm tiền tương ứng với thời gian đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu như sau:

nghi dinh 153.2018.NĐ.CP - trangtinphapluat

Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 05/11 đến – 11/11/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn giới thiệu tới bạn đọc các văn bản pháp luật được ban hành từ ngày 05/11.2018 đến 11/11/2018, như: về quy chế dân chủ ở cơ sở; chính sách tiền lương đối với lao động nữ nghỉ hưu, thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch đầu tư, chấn chỉnh sử dụng ngân sách…

  1. Doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, có hiệu lực 01/01/2019, theo đó:

Người sử dụng lao động phải công khai 07 nội dung sau:

– Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

– Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có);

– Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;

– Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh;

Doanh nghiệp phải công khai đóng bảo hiểm xã hội
Doanh nghiệp phải công khai đóng bảo hiểm xã hội

– Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; Tiếp tục đọc

Phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tác hại của rượu, bia

(https://trangtinphapluat.com – Tư vấn pháp luật) Tình hình sử dụng rượu, bia ở Việt Nam đang ở mức cao, có xu hướng gia tăng nhanh nên cần được kiểm soát để để phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu các tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe và các hệ lụy xã hội khác.

tac hai cua ruou bia -trangtinphapluat

XEM VIDEO TÁC HẠI CỦA RƯỢU BIA TẠI ĐÂY

Quyết nghị điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2019

(https://trangtinphapluat.comTư vấn pháp luật) Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng (tăng 100.000 đồng/tháng) kể từ ngày 1/7/2019.

Dieu chinh muc luong co so nam 2019-trangtinphapluat

Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 28/10 đến – 04/11/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc các văn bản được ban hành từ ngày 28/10/2018 đến 04/11/2018 như chỉ thị về đẩy mạnh cải cách hành chính, chính sách ưu đãi chi giáo viên, bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch…

        1. Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

           Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg  về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, theo đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương:

          – Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính

          – Triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp, bảo đảm thực chất, tránh hình thức; kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm, thay thế cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định; đề xuất chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, làm chủ các ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp.

  1. Bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non, phổ thông

          Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1436/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025.

Trường mẫm non phải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường

Trường mẫm non phải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường

          Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

  1. Vì sự phát triển toàn diện của trẻ em

          Ngày 29/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1437/QĐ-TTg phê duyệt  Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu của Đề án bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

  1. Quy định mới về chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập

          Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi một số Thông tư liên tịch về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực 10/12/2018, theo đó:

chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập

chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập

          Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập ngoài được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 02 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) như quy định trước đây tại Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH, còn có thể được xếp vào các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07).

  1. 7 dịch vụ y tế về HIV/AIDS được BHYT chi trả

          Bộ Y tế vừa ban hành  Thông tư 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) và khám chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS, có hiệu lực 01/01/2019.

          Theo đó, người tham gia BHYT nhiễm HIV khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS sau sẽ được Quỹ BHYT chi trả:

– Thuốc kháng HIV;

– Xét nghiệm HIV trong khám, chữa bệnh đối với người phụ nữ trong thời kỳ mang thai và sinh con theo yêu cầu chuyên môn nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả;

– Kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV;

– Khám bệnh, xét nghiệm HIV, thuốc kháng vi rút HIV và dịch vụ khám, chữa bệnh khác liên quan đến HIV/AIDS đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV;

– Xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong khám, chữa bệnh;

– Xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro;

– Điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội.

8. Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam

          Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3285/QĐ – UBND về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam, theo đó quy tắc ứng xử chung cho tất cả các đối tượng như sau:

Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch

Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch

          – Tuân thủ pháp luật Việt Nam;

          – Thực hiện đúng nội quy, quy định tại các khu, điểm đến;

          – Tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương;

          – Bảo vệ cảnh quan môi trường, giá trị văn hóa lịch sử tại các khu, điểm du lịch;

          – Giúp đỡ, ưu tiên những người yếu thế trong xã hội khi tham gia hoạt động du lịch (người lớn tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai…);

          – Giữ gìn vệ sinh chung, an ninh, trật tự tại nơi công cộng.

Phương Thảo

Nguồn:trangtinphapluat.com

Tổng hợp văn bản có hiệu lực trong tháng 11/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc 14 chính sách pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 11/2018 như: Quy trình rà soát hộ nghèo, sửa đổi về chính sách tiền lương, tiêu chuẩn gia đình văn hóa, các trường hợp miễn gọi công dân nhập ngũ, đào tạo nghề luật sư, xử phạt hành chính hành vi bán hàng đa cấp…

  1. Hộ, cá nhân kinh doanh được cấp hóa đơn điện tử miễn phí

          Ngày 12/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018, theo đó các đối tượng được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí, trong đó gồm:

– Hộ, cá nhân kinh doanh, trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

Quy định về hóa đơn điện tử

Quy định về hóa đơn điện tử

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng, kể từ khi thành lập doanh nghiệp; Tiếp tục đọc

Mẫu Pano Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Ngày pháp luật 6-trangtinphapluat

ngay PL_FN
Ngày pháp luật 4-trangtinphapluat
Ngày pháp luật 3 trangtinphapluat
Ngày pháp luật 2-trangtinphapluat
ngay PL_FN
Theo: Bộ Tư pháp

Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 22/10 đến – 28/10/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp, biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc các văn bản được ban hành từ ngày 22/10 đến 28/10/2018 như: Về kinh doanh vận tải biển, quy định về tiền lương, mức đóng bảo hiểm y tế

          1.. Bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh doanh vận tải biển

Ngày 24/102/108, Chính phủ ban hành Nghị định 147/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Theo Nghị định mới, để kinh doanh vận tải biển chỉ cần đáp ứng điều kiện là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật thay vì phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển như trước đây.

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Nghị định số 147/2018/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Nghị định này cũng chính thức bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải biển.

Đồng thời, đơn giản hóa điều kiện với doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nội địa. Theo đó, ngoài việc đáp ứng yêu cầu là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định thì chỉ cần có quyền sử dụng hợp pháp tối thiểu 01 tàu biển mang quốc tịch Việt Nam.

  1. Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ

Ngày 24/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động, có hiệu lực 15/12/2018.

ĐỌC TIẾP