Tổng hợp các Clip bài giảng pháp luật

Bài giảng tuyên truyền pháp luật

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CHI ĐOÀN ĐẠI AN

Photobucket

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 42/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 14/10 đến – 20/10/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Sửa đổi quy định về nơi mở tài khoản Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá
Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 72/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2016 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lácó hiệu lực từ ngày 01/12/2019..
Theo đó, Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại Nhà nước theo quy định của pháp luật.
II. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG
1. Khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã
HĐND tỉnh Quảng Nam vừa công bố Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 15/10/2019. Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 40/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 30/9 đến – 06/10/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Trực tiếp đưa tin không trung thực về doanh nghiệp khác, phạt đến 300 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành   Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh,  có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 02 tỷ đồng. Mức phạt tiền tối đa quy định dưới đây áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm hành chính về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức. Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2019 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 10 năm 2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Tám khoản chi phí xác định tổng mức đầu tư xây dựng
Ngày 14/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng,   có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019.
Theo đó tổng mức đầu tư xây dựng được xác định dựa trên 08 khoản chi phí gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục của dự án; Chi phí thiết bị mua sắm; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án; Chi phí dự phòng.
Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư được thực hiện cùng với việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và phải tổ chức điều chỉnh khi phát sinh chi phí vượt tổng mức đầu tư. Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 38/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 16/9 đến – 22/9/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Trước 01/10 năm sau, đơn vị dự toán cấp I gửi Báo cáo quyết toán thu, chi NS
Ngày 16/9/2019, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN về việc quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán, có hiệu lực từ ngày 31/10/2019.
Theo đó, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương gửi Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý đến Kiểm toán Nhà nước trước ngày 01 tháng 10 năm sau. Bộ Tài chính gửi Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước đến Kiểm toán Nhà nước chậm nhất 14 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.
2. Giảm thuế nhập khẩu dầu mỏ thô xuống còn 0%
Ngày 16/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 28/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Tiếp tục đọc

Pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên và việc thực thi các công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn

Mọi quốc gia trên thế giới đều phải giải quyết vấn đề người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo cách thức, mức độ khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội, tập quán và hệ thống pháp luật của mỗi nước, phù hợp với yêu cầu của các công ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên và các chuẩn mực quốc tế về tư pháp chưa thành niên. Với tư cách là quốc gia thành viên của 07 trong 09 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, Việt Nam có nghĩa vụ thực thi các điều khoản về nội dung của các công ước này, cũng như có nghĩa vụ báo cáo về việc thực hiện Công ước. Hoàn thiện pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật là cần thiết, thể hiện những nỗ lực thực sự của Việt Nam đối với các cam kết của mình.

1. Các công ước quốc tế có liên quan đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật
Trong 09 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người[1], có 03 công ước có liên quan đến việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật là Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước chống tra tấn và những hành động đối xử hoặc trừng phạt khác mang tính độc ác, vô nhân đạo hay hạ nhục. Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 37/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 09/9 đến – 15/9/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Từ ngày 01/11/2019, phải niêm yết giá vé vận tải đường thủy nội địa tối đa tại bến hành khách
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 34/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa,  có hiệu lực từ ngày 01/11/2019. Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 36/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 03/9 đến – 08/9/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Tổ chức không có phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất bị phạt đến 50 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.
Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng. Các mức phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm do cá nhân thực hiện trong một số trường hợp như sau: Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 35/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 26/8 đến – 2/9/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
1. Từ 10/10, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND chỉ còn 24 tháng
Chính phủ vừa ban hành  Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân,   có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.
Theo đó, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng, trong một số trường hợp đặc biệt thì Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 06 tháng. Nghị định 129/2015/NĐ-CP trước đây quy định thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 03 năm. Tiếp tục đọc

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9/2019 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 9 năm 2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn

Facebook: tuphaptamky

Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

 VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

  1. Hai trường hợp phải nộp một lần 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ngày 31/7/2019, có hiệu lực từ ngày 15/9/2019.

Theo đó, thu một lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp sau: Tiếp tục đọc

Không cứu giúp người gặp nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

(https://trangtinphapluat.com – Tư vấn pháp luật miễn phí) Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng như sản phụ trở dạ, người bị thương tích nặng do tai nạn giao thông, người sắp chết đuối… có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 132 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Tội không cứu giúp người bị nạn